Courses

Bachelors/Certificate/Doctorate/Masters/

Electives

Early Music/Music Education/Performance/

Violin Teachers

Asako Urushihara/Natsumi Tamai/Chiyoko Noguchi/Ami Oike/Katsuya Matsubara/

Viola Teachers

Kazunori Kawasaki/Toshihiko Ichitubo/

Cello Teachers

Fumiaki Kono/Kenji Nakagi/

Double Bass Teachers

Hiroshi Ikematsu/Shû Yoshida/

Chamber Music

Katsuya Matsubara/Toshihiko Ichitub