Courses

Bachelors/Diploma/Junior Department/Masters

Electives

Music Education/Performance

 

Head of Strings

Ray Wang

 

Violin Teachers

Michael Ma/Albert Yue Cheng/Ting Fan/Hong-ying Ho/Hoai Nam Le/Kin-fung Leung/Chu-tung Lo/Elizabeth Lo/Ray Tsoi

Viola Teachers

Kin-fung Leung/Andrew Ling/Ray Tsoi/Yuri Bashmet

Cello Teachers

Dora Lam/Letty Poon/Monica Su/Karey Ho/Laurent Perrin

Double Bass Teachers

Rong Feng/Xiao-qian Zong

Chamber Music

Xiao-qian Zong